Стојан Ефтимов

Историја

02 октомври, 2017 3.81 KB csv 8a02d1f324f6e8c70f604e1c5a9c497b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Водостопанство на РМ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "85.000, 00 денари", Стопанска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "90.000, 00 денари", Стопанска банка 2012, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.000.000, 00 денари", 505 м2 КО Сретеново 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "2.000.000, 00 денари", 2000 м2 КО Струмица 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "400.000, 00 денари", 3621 м2 КО Бориево 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "50.000, 00 денари", 1765 м2 КО Бориево 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 74 м2 КО Сретеново 2011 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "150.000, 00 денари", 2441 м2 КП Робово 2000 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "300.000, 00 денари", 5825 м2 КО Добрејци 2003 1/3, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "40.000, 00 денари", 962 м2 КП Робово 1997 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "400.000, 00 денари", 4828 м2 КП Робово 2000 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "600.000, 00 денари", 939 м2 КП Робово 2000 1/3, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "70.000, 00 денари", 1954 м2 КП Робово 1997 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "900.000, 00 денари", 157 м2 Струмица 2000 1/3, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 177 м2 Струмица 2000 1/3, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "700.000, 00 денари", 188 м2 КО Робово 2000 1/3, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "500.000, 00 денари", 227 м2 Струмица 2011 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "6.000.000, 00 денари", 279 м2 Струмица 2011 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "400.000, 00 денари", Ц4 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба