Лидија Поповска

Историја

02 септември, 2018 9.83 KB csv 6de296b5f0785fb34fe651ea1fe533ff

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, -, Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, -, Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, -, Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Дозволено пречекорување на трансакциска сметка, "40.000, 00", 2017 -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "52.344, 00", 2008 -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "722.331, 00", 2017 2027,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "16.674, 00", 2008 -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "60.000, 00", 217 -,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, "лоѓии, балкони и тераси", -, 7 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Градежно земјиште, -, 506.54 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Двор, -, 52.39 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште под објект, -, 16.72 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште под објект, -, 24.59 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште под објект, -, 47.8 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште под објект, -, 56.63 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, 970.16 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, "1357, 89 м2 Томино Село 2008 1/4", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 1101.21 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 1528.7 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 1534.05 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 1747.62 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 1768.68 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 613.27 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 659.71 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 771.96 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, -, 938.52 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Непрецизиран имот, -, 124.38 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 310.93 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 329.7 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 430.91 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 447.33 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 57.75 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, -, 815.46 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Пасиште, -, 311.85 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Пасиште, -, 747.6 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Помошни објекти, -, 13 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Помошни објекти, -, 44 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 42 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 45 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 1351.51 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 1749.25 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 323.11 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 325.27 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 359.56 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 510.93 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 517.18 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 519.85 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 536.7 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 562.09 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 566.6 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 568.97 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 569.12 м2 Томино Село 2008 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, -, 802.36 м2 Томино Село 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, "лоѓии, балкони и тераси", -, 4 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, -, 54 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, помошни простории, -, 10 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, недал податок, Благородни метали, -, Златен накит -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, -, Голф 3 1996/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, Животно осигурување, "448.000, 00", 1 2012, Стекнување со договор за купопродажба