Миле Младеновиќ

Историја

10 мај, 2018 1.16 KB csv 245d2ad13b8840f03489dddd21bc7972

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ООУ Димитар Влахов Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "900.000, 00", 1819 м2 Штип 2015 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "3.000.000, 00", 283 м2 Штип 2007 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "300.000, 00", 10 м2 Штип 2009 1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "600.000, 00", 22 м2 Штип 2009 1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "165.000, 00", Голф 3 2000/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, недал податок, "3.000.000, 00", 100% 1992, Стекнување на друг начин