Нина Ангеловска

Историја

02 октомври, 2019 2.20 KB csv b2c6b8a15768055cb90ff8cdf055d960

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за финансии > Министерство за финансии

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "33.730, 00 Евра", УНИ Банка 2015-2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "51.233, 00 Евра", Еуростандард 2017-2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "2.340, 00 USD", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, 2.477.00 EUR, - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "156.925, 00 ден.", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "12.176.507, 00", Еуростандард 2014-2019, Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, дивиденди, -, 2020,

Други приходи, Личен имот, закупнина, -, -,

Други приходи, Личен имот, камати, -, 2019-2020,

Други приходи, Личен имот, продажба на удели, -, 2019-2020,

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "1.850.000, 00", 5 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "2.250.000, 00", 11 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1.578.960, 00", 1535 2012, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "159.900, 00", "33, 3% 2011", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "3.910.213, 00", - 2017, Стекнување на друг начин