Нина Ангеловска

Историја

28 април, 2020 3.29 KB csv 4f58e9b4e5a79ca788c8bdca2f9a3e11 спореди
03 јануари, 2020 3.30 KB csv cb932363801c5c24470088f0cb120bca спореди
06 декември, 2019 2.36 KB csv 35320d7365868637a1c273a3672e850a спореди
02 октомври, 2019 2.20 KB csv b2c6b8a15768055cb90ff8cdf055d960

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за финансии > Министерство за финансии

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "20.000, 00 EUR", - -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "33.730, 00 EUR", УНИ Банка 2015-2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "51.233, 00 EUR", Еуростандард 2017-2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "2.477, 00 EUR", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "5.850, 00 USD", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "117.000, 00 ден.", - -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "4.176.407, 00", - 2014-2019, Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на брачен другар, "дивиденди, камати, продажба на удели", -, 2020,

Други приходи, Личен имот, дивиденди, -, 2020,

Други приходи, Личен имот, закупнина, -, -,

Други приходи, Личен имот, камати, -, 2020,

Други приходи, Личен имот, продажба на удели, -, 2020,

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "1.850.000, 00", 5 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "2.250.000, 00", 11 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Други превозни средства, "198.000, 00", Piaggio Beverly 350 2016/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "1.155.580, 00", / 2016, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, "159.900, 00", "33, 3% 2011", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, "5.946.783, 00", / 2016, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1.578.960, 00", 1535 2012, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "159.900, 00", "33, 3% 2011", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "3.910.213, 00", - 2017, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, инвестиции во фондови, "8.000.000, 00", - 2019, Стекнување на друг начин