Татјана Стаменов

Историја

03 април, 2016 1.24 KB csv 9056238a2a252dafdd21392414958086

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=5...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Времен објект, нема податок, 8 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "6.000.000, 00 денари", 105 м2 Скопје 1997 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, нема податок, 3 хектари Република Србија - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, нема податок, 80 м2 Република Србија - 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Машини и друга опрема, нема податок, Трактор 1990/-, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, нема податок, Рено Канго 2008/2009, Стекнување со договор за купопродажба