Ѓорге Босиљанов

Историја

03 април, 2016 2.50 KB csv cafb475789be749f8b684db753f3c03e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, плата, НЛБ Тутунска банка Скопје месечно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Трансакциона сметка, плата, ТТК банка месечно, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, плата, Стопанска банка АД Скопје месечно, Стекнување на друг начин

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "28.709, 20 евра", 2005 година 2020 година,

Долгови, Личен имот, Кредит, "40.000, 00 денари", ,

Долгови, Личен имот, Кредит, "45.000, 00 денари", ,

Долгови, Личен имот, Кредит, "5.000, 00 евра", 2007 година 2012 година,

Друг имот, Заеднички имот, средства во готово, "8.000, 00 евра", , - недал податок -

Други приходи, Личен имот, хонорар по основ на учество во работа на управен о, "4.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.659.250, 00 денари", 70 м2 Скопје 2004, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.040.550, 00 денари", 73 м2 Скопје 1992, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, Побарување по основ на даден заем, "246.000, 00 денари", 2002, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Оставинска постапка, "492.000, 00 денари", 2006, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "2.000, 00 евра", накит /, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "369.000, 00 денари", Цитроен Ксара 1998/2001, Стекнување со договор за купопродажба