Ромео Деребан

Историја

03 април, 2016 1.19 KB csv 397c8fa42b3824fee1f8981c02768464

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен управен инспекторат

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 457.000, 00", НЛБ Тутунска банка состојба март 2011, Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "12.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Хонорари, "62.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со стамбен и деловен простор, "9.500.000, 00 денари", 300 м2 Струга 1990 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "62.000, 00 денари", Даеву Ланос 2000/2005, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "620.000, 00 денари", Шерволет Круз 2010/2010, Стекнување со договор за купопродажба