Елена Манолева Ѓавочанова

Историја

03 април, 2016 4.28 KB csv cb8717ac9f3f7808d3f5ee7cf54d44b1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Основно училиште “Кирил и Методиј“ село Стојаково

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 2.036, 00", НЛБ Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 28.261, 00", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 390, 00", Стопанска банка 1991, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарска штедна книшка, "денари 12.145, 00", Стопанска банка 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 60.000, 00", Халк банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 7.000, 00", Халк банк 2014, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 172.277, 00", Стопанска банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 217.352, 00", Стопанска банка 2012, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 230.558, 00", Стопанска банка 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 260.000, 00", Стопанска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 34.775, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Друг имот, Заеднички имот, Средства во готово (девизни), "184.500, 00 денари", , Стекнување со наследство

Друг имот, Заеднички имот, Средства во готово, "180.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, /, 14.223 м2 Богданци 2002 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "2.104.788, 00 денари", "112, 10 м2 Богданци 2002 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.000.000, 00 денари", 60 м2 Скопје 2014 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "919.500, 00 денари", Волсваген Поло Кос 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "90.000, 00 денари", 6 Уметнички слики -/-, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "30.000, 00 денари", 150 1998, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "62.453, 00 денари", 100 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "98.715, 00 денари", 190 2008, Стекнување со договор за купопродажба