Арсо Митрески

Историја

03 април, 2016 2.17 KB csv bc53f77184eff4c3e62f955f0521847f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Општа болница Охрид

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизна штедна книшка, -, Охридска банка - Охрид -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарска штедна книшка, -, Охридска банка - Охрид -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, -, Охридска банка - Охрид -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, -, Охридска банка - Охрид -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, -, Охридска банка - Охрид -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа за одмор, нема податок, 100 м2 Струга - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, нема податок, 194 м2 Охрид - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Непрецизиран имот, нема податок, - Струга - -, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Други превозни средства, нема податок, "Јахта 7, 5 м 1996/-", - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, нема податок, Југо 45 1982/-, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, нема податок, Форд Ескорд 1998/-, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, нема податок, Колеција на уметнички дела - икони -/-, - недал податок -