Татјана Чируноска

Историја

25 септември, 2019 655 B csv 51365ae23fd2ef45b55fe63d1b119ea3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, -, - Кривогаштани 1990 -, - недал податок -

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "1.500, 00 ЕУР", Форд 1990/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "2.000, 00 ЕУР", Форд Фокус 1998/2015, Стекнување со договор за купопродажба