Александар Табаков

Историја

03 април, 2016 716 B csv 04f091b78e47de2841b4f8ceb0816333

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.912.365, 00 денари", "61, 6 м2 Велес 2015 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, нема податок, 54 м2 Велес 1980 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "96.863, 00 денари", Пежо 307 2.0 ХДИ 2001/2015, Стекнување со договор за купопродажба