Фанија Стојановска

Историја

03 април, 2016 756 B csv 27320e07d2517f76e55d4b3b73a706b2

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Друштво фабрика за шински возила “Велес“, ДООЕЛ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, нема податок, 64 м2 Велес - -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, нема податок, "- село Јанковец, Ресен - -", - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, нема податок, "- село Јанковец, Ресен - -", - недал податок -

Хартии од вредност, Личен имот, Обврзници, "1.510, 00 евра", - -, - недал податок -