Ефросима Диновска

Историја

03 април, 2016 827 B csv 66ab6295e59ea7ae83224c5241d993ee

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "40.000, 00 денари", "1.863 м2 село Богородица, Гевгелија 1984 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "26.863.000, 00 денари", 76 м2 Гевгелија 1993 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "12.000, 00 денари", Пежо 404 1968/1991, Стекнување со договор за купопродажба