Ивица Китанов

Историја

10 мај, 2018 1.39 KB csv c244ca1cc73119713793951dff92ba91

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ „Св. Кирил и Методиј“ КОЧАНИ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "230.000, оо денари", 18.07.2017 16.08.2021,

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште со објект, "3.000.000, оо денари", 207 м2 Кочани 2017 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "300.000, оо денари", 55 м2 Кочани 2017 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "300.000, оо денари", 60 м2 Кочани 2017 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "180.000, оо денари", 2409 м2 Кочани 2017 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "15.000, оо денари", Мотор АПН 6с 1997/1997, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "15.000, оо денари", мотор Веспа Гланц 50 ЦЦ -/2017, Стекнување со договор за купопродажба