Лидија Спасеска

Историја

03 јануари, 2020 852 B csv 8264f4f6161c97ebc5be2acd7cc3f6ae

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.272.000, 00", 318 м2 Скопје 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "400.000, 00", 9.300 м2 Македонски Брод 1999 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на фирма, Моторни возила, "370.000, 00", Peugeot 308 2007/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "91.500, 00", Chevrolet Klak Spark 2007/2010, Стекнување со договор за купопродажба