Димитар Ѓорѓиев

Историја

07 февруари, 2019 757 B csv f3c862cb71aa38ef8667cf8b05f6e473

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > СУГС Михајло Пупин Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.460.000, 00", 80 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Подрум, "60.000, 00", 11 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "240.000, 00", Тојота Корола 2006/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "141.000, 00", 30 2009, Стекнување со наследство