Јованка Милојевиќ

Историја

01 септември, 2019 890 B csv eef452f27417f8f2c12a1cb595ba4175

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ООМУ Ристо Јуруков - Кочани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "2.162.034, 00", 145 м2 Кочани 1987 спрат, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан за одмор, "1.292.238, 00", 80 м2 с. Лешки / /, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "60.000, 00", Neksia Daevoo 1999/2006, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "600.000, 00", Nisan Juke 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба