Горан Димитровски

Историја

01 септември, 2019 465 B csv 06164e2d30ea257c6b2b201082819e81

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Св. Климент Охридски - Делчево

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "123.615, 00", 134 м2 Делчево 2000 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.065.000, 00", 79 м2 Делчево 2000 1/2, Стекнување со договор за подарок