Нурхан Изаири

Историја

03 април, 2016 4.61 KB csv 13357be2f3b89ed588b93b9d00ac5ec3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за животна средина и просторно планирање > Влада на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 1.150, 00", НЛБ Тутунска банка 2010, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 1.150, 00", НЛБ Тутунска банка 2010, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 10.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2010/15, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 298.387, 00", Прокредит банка 2015, Стекнување на друг начин

Друг имот, Имот на брачен другар, Накит, "1.000.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Имот на брачен другар, Уметнички слики, "1.500.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Приходи од кирија, "129.150, 00 денари", 2010,

Други приходи, Личен имот, Приходи од кирија, "18.300, 00 денари", 2008,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "150.000, 00 денари", 390 м2 село Долно Палчиште 1982 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "200.000, 00 денари", 2.185 м2 село Горно Седларце 1985 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "30.000, 00 денари", 603 м2 село Долно Палчиште 1982 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "430.000, 00 денари", 1.371 м2 село Долно Палчиште 1982 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "90.000, 00 денари", 942 м2 село Долно Палчиште 1982 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "13.530.000, 00 денари", 108 м2 Охрид 2010 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "3.690.000, 00 денари", 2.119 м2 село Долно Палчиште 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.000.000, 00 денари", 2.104 м2 село Долно Палчиште 1994 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "984.000, 00 денари", 1.621 м2 село Долно Палчиште 2014 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.225.000, 00 денари", 250 м2 село Долно Палчиште 1989 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стамбена зграда, "96.862.500, 00 денари", 1.575 м2 Тетово 2001 1/1, Стекнување со договор за градба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "2.640.000, 00 денари", 2012/13, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "4.025.000, 00денари", 2010/15, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Тауран 2006/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "700.000, 00 денари", Мерцедес Е 200 2008/2013, Стекнување со договор за купопродажба