Драги Рашковски

Историја

04 јануари, 2022 2.89 KB csv 82ac995a252d49a54940feb880debbde

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "1.050.000, 00", Стопанска банка 2017, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "1.050.000, 00", Стопанска банка 2017, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "2.635.000, 00", Халк банка 2014, Стекнување на друг начин

Долгови, Заеднички имот, Заем, "2.000.000, 00 денари", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.500.000, 00 денари", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.900.000, 00", 2020 2030,

Недвижен имот, Имот на деца, Земјоделско земјиште, "600.000, 00 денари", 2000 м2 Струмица 2020 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на деца, Земјоделско земјиште, "720.000, 00 денари", 1.313 м2 Поболје 2020 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на деца, Земјоделско земјиште, "750.000, 00 денари", 1.413 м2 Поболје 2020 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на деца, Стан, "4.500.000, 00 денари", 65 м2 Скопје 2019 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "6.000.000, 00 денари", 1.1 хектари Побожје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Додге 2005/-, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Други превозни средства, "300.000, 00", Мотор BMW 2016/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Други превозни средства, "750.000, 00", Мотор Хонда 2008/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00", Волво 1986/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "720.000, 00", БМВ 2010/2020, Стекнување со договор за купопродажба