Сашо Накев

Историја

03 април, 2016 2.26 KB csv fcede54c12a6393325d8b5502a34ebb4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Погребални услуги - Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=6...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "375.000, 00 денари", Континуирано Континуирано,

Други приходи, Личен имот, Приходи од земјоделска дејност, "20.000, 00 денари", -,

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "3.800.000, 00 денари", 209 м2 Св. Николе 2010 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Помошни објекти, "100.000, 00 денари", 16 м2 Св. Николе 2008 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "150.000, 00 денари", 221 м2 Св. Николе 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.400.000, 00 денари", 22.984 м2 Св. Николе 1983 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "240.000, 00 денари", 1.974 м2 Св. Николе 1983 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.600.000, 00 денари", 140 м2 Св. Николе 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "100.000, 00 денари", 18 м2 Св. Николе 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "360.000, 00 денари", Рено Меган 2005/2012, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Сопственички удел, "307.500, 00 денари", 100 % 2012, - недал податок -

Хартии од вредност, Личен имот, Сопственички удел, "1.353.678, 00 денари", 100 % 2005, - недал податок -