Пајо Авировиќ

Историја

03 април, 2016 1.32 KB csv dd2863d25a50911cd04a959903ba012d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Државата Израел

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, -, НЛБ Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна платежна картичка, плата, Citi bank New York -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, заштеда од плата, Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, плата, Стопанска банка -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, нема податок, 54 м2 Скопје 2000 идеална третина, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, нема податок, 54 м2 Скопје 2007 идеална третина, Стекнување со договор за подарок