Славица Панева

Историја

29 октомври, 2017 2.04 KB csv 0bc91b5448929c3f2c0471daec5a75b4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "EUR 9.000, 00", Халк Банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "EUR 2.684, 00", Халк Банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 2.759, 00", Халк Банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, недал податок, - не дал податок -, "CHF 400, 00", Халк Банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, недал податок, - не дал податок -, "EUR 7.000, 00", Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "100.000, 00 денари", 1.600 м2 Свети Николе 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "174.000, 00 денари", 2.810 м2 Свети Николе 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "3.500.000, 00 денари", 132 м2 Свети Николе 1992 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "600.000, 00 денари", 44 м2 Свети Николе 2014 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "100.000, 00 денари", Ауди А3 1999/2013, Стекнување со договор за купопродажба