Нанад Колев

Историја

01 септември, 2019 991 B csv 7fd0db0828a7d6eadf2473c22bf0146b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Министерство за надворешни работи

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "165.000, 00", СТБ Битола -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "225.000, 00", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "5.200.000, 00", 67 м2 Скопје 2015 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.500.000, 00", 40 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.800.000, 00", 92 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба