Бојана Транталовска

Историја

12 јули, 2016 7.52 KB csv 3c82982f10921b51378e244b4e720fea

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "BGN 19.238, 00", Банка ДСК БАД Софија 2011, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "USD 17.517, 00", Постбанк Софија 2011, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 2.100, 00", Охридска банка АД Охрид 2011, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 20.000, 00", Охридска банка АД Охрид 2010, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 7.000, 00", Стопанска банка АД Скопје 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 102.000, 00", Стопанска банка АД Скопје 2010, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 2.577.496, 00", Охридска банка АД Охрид 2013, Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Плата, "26.500, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Рента, "9.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "1.085.475, 00 денари", 941 м2 КО Ресен 2014 3/8, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "51.780, 00 денари", 417 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "623.720, 00 денари", 503 м2 Ресен 2014 3/18, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "1.692, 00 денари", 13 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "11.904, 00 денари", 96 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "3.596, 00 денари", 29 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште под објект, "496, 00 денари", 4 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "169.880, 00 денари", 137 м2 Ресен 2014 3/18, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "114.204, 00 денари", 4913 м2 КО Евла 2015 1/2 од 2/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "15.810, 00 денари", 1019 м2 КО Г.Дупени 2015 1/2 од 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "151.280, 00 денари", 4879 м2 КО Г.Дупени 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "187.984, 00 денари", 6064 м2 Ресен 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "37.696, 00 денари", 2431 м2 КО Г.Дупени 2015 1/2 од 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "51.584, 00 денари", 1664 м2 КО Г.Дупени 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со двор, "1.635.746, 00 денари", 126 м2 и 348 м2 Ресен 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "18.600, 00 денари", 3006 м2 Ресен 2015 1/2 од 4/30, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "49.600, 00 денари", 2289 м2 Ресен 2015 1/2 од 1900/2289, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "119.784, 00 денари", 1308м2 + 2564м2 + 2656 м2 КО Евла 2015 1/2 од 2/6, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "138.012, 00 денари", 4450 м2 КО Евла 2015 1/2 од 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "188.728, 00 денари", 6089 м2 КО Ц.Двор 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "25.606, 00 денари", 6611 м2 Ресен 2015 1/2 од 2/16, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "74.462, 00 денари", 2402 м2 КО Ц.Двор 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Пасиште, "9.486, 00 денари", 612 м2 КО Г.Дупени 2015 1/2 од 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "10.540, 00 денари", 34 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "8.370, 00 денари", 27 м2 Ресен 2014 1/6 од 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.997.500, 00 денари", "65 м2 Софија, Република Бугарија 2011 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.904.000, 00 денари", "96 м2 Софија, Република Бугарија 2011 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "638.600, 00 денари", 103 м2 Ресен 2014 3/18, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, "359.600, 00 денари", 1.160 м2 Ресен 2014 3/18, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "246.000, 00 денари", Сеат Кордоба 1.9СДИ 2004/2010, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Оружје, /, Ловечка пушка “Робуст“ -/2014, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Личен имот, Обврзници, "653.418, 00 денари", - 2015, Стекнување со наследство