Биљана Стевчева

Историја

25 октомври, 2020 4.17 KB csv 1ecafdab80da350b78bbb1e7202c562d спореди
01 септември, 2019 4.01 KB csv e2c87b55d60ed26f42fd7669fb3d20f7 спореди
29 март, 2018 3.80 KB csv 19b269fb33de24dce2469c869fa8dd22

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Радовиш

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "EUR 10.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2007, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарска платежна картичка, "денари 40.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 10.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 300.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 600.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2010, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "340.000, 00 денари", 2017 2021,

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште со објект, "2.100.000, 00 денари", 332 м2 Радовиш 2004 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Градежно земјиште, "4.500.000, 00 денари", 2.500 м2 Радовиш 2004 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "2.000.000, 00 денари", 100 м2 Радовиш 2010 3/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "1.000.000, 00 денари", 30.000 м2 Радовиш 2010 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.000.000, 00 денари", 342 м2 Радовиш 1978 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "5.000.000, 00 денари", 200 м2 Радовиш 2010 3/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.000.000, 00 денари", 65 м2 Скопје 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "60.000, 00 денари", 78 м2 КО Радовиш 2017 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "150.000, 00 денари", 4.166 м2 КО Радовиш 2007 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Други превозни средства, "100.000, 00 денари", Лада Пикап UPVAZ 21043-3 1995/2004, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "120.000, 00 денари", Фолксваген 1.500 11Ј 1973/2004, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "60.000, 00 денари", Златен накит -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00", Волксваген Голф Плус 2008/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Обврзници, "172.077, 00 денари", 2.798 2010, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "551.880, 00 денари", 35 2020, Стекнување со договор за купопродажба