Петре Николов

Историја

03 април, 2016 991 B csv f44996ae342e4ed6f9744df53d56b67b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Специјален завод - Демир Капија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "100.000, 00 денари", 2015 2020,

Долгови, Личен имот, Кредит, "120.000, 00 денари", 2011 6 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "620.000, 00 денари", 2007 10 години,

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.800.000, 00 денари", 117 м2 Демир Капија 1984 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "700.000, 00 денари", 11.867 м2 Демир Капија 1984 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Опел Кадет 1.3 1987/1994, Стекнување со договор за купопродажба