Веле Ѓорѓијоски

Историја

02 септември, 2018 661 B csv 753ba709f1334652f0cab170a0fe7b94

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Гоце Делчев Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "240.000, 00", 2017 2021,

Друг имот, Личен имот, Земјоделско земјиште од 4.000 м2, "100.000, 00", , Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.000.000, 00", 140 м2 Прилеп 2014 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "100.000, 00", Матис 2007/2007, Стекнување на друг начин