Роберт Марков

Историја

01 септември, 2019 2.21 KB csv db2e41efb861957fe6d926380e7b2c05

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Валандово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Имот на родители, дивиденда, "12.000, 00", 05.2019,

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "920.000, 00", 25 м2 Валандово 2012 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "70.000, 00", 1200 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "80.000, 00", 1616 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "2.900.943, 00", 230 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, "70.000, 00", 1276 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, "120.000, 00", 1003 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Овошна градина, "65.000, 00", 3129 м2 Валандово 2007 1/2, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Шума, "70.000, 00", 1298 м2 Валандово 2007 /, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "120.000, 00", Пасат 1997/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "18.000, 00", Рено 4 1974/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "120.000, 00", 455 2005, Стекнување на друг начин