Кирил Петров

Историја

31 јули, 2017 1.78 KB csv bab0b6d85a7c362df4ebe59906a6e4c4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен архив

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "300.000, 00 денари", 2013 2020,

Друг имот, Имот на брачен другар, Договор за животно осигурување, "65.000, 00", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Договор за животно осигурување, "65.000, 00", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Жиро сметка, "250.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на брачен другар, Закупнина, "24.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "1.343.850, 00 денари", 29 м2 Скопје 1985 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа за одмор со двор, "2.000.000, 00 денари", 114 м2 Скопје 2008 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "8.917.500, 00 денари", 205 м2 Скопје 1992 -, Стекнување со договор за подарок

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на извршена работа, "1.100.000, 00 денари", -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Цитроен Ц3 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба