Васил Пендевски

Историја

07 февруари, 2019 4.34 KB csv 22c8ee6fa4fa112c2e30aad08509fa46

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "1.480.000, 00", 2016 2031,

Долгови, Заеднички имот, Кредит, "2.300.000, 00", 2011 2023,

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00", 2014 2024,

Други приходи, Личен имот, кирија, "10.000, 00", месечно,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Дел од куќа, "200.000, 00", "14, 5 м2 Кочани - 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "5.000.000, 00", 321 м2 Кочани 2000 1/2, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, -, 383 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 1062 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 395 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 4204 м2 Берово 2010 2/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, -, 589 м2 Берово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "5.000.000, 00", 321 м2 Кочани 2008 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, -, 56 м2 Берово 2010 2/14, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 1079 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 1710 м2 Берово 2010 2/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 476 м2 Берово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 644 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, -, 934 м2 Берово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, -, 1854 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, -, 2510 м2 Берово 2010 2/10, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, -, 606 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан во семејна зграда, -, 39 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.000.000, 00", 69 м2 Кочани - 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.000.000, 00", 75 м2 Кочани - 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.200.000, 00", 67 м2 Кочани 2005 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, -, 7385 м2 Берово 2010 2/14, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Шума, /, 15846 м2 Берово 2010 2/20, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, -, 83 м2 с.Владимирово 2010 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00", Рено Меган 2007/2008, Стекнување со договор за купопродажба