Беким Хаљими

Историја

01 септември, 2019 959 B csv 651f8f4bd25c2f94b4167da370a5363f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Управа за електронско здравство

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "900.000, 00", Тутунска банка АД Скопје 2018, Стекнување со договор за купопродажба

Долгови, Личен имот, Кредит, "900.000, 00", 2018 /,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "160.000, 00", 2018 /,

Долгови, Личен имот, минусно салдо, "160.000, 00", 2018 /,

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "1.000.000, 00", 2019, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "1.000.000, 00", 2019, Стекнување на друг начин