Блерим Исени

Историја

03 април, 2016 1.12 KB csv a3736eac67a513715e1a78bd0c491592

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брат, Дел од куќа, "1.537.500, 00 денари", 50 м2 Куманово 2000 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брат, Деловен простор, "4.920.000, 00 денари", 44 м2 Куманово 2001 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "16.605.000, 00 денари", 18.000 м2 село Слупчане - /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "12.300.000, 00 денари", 350 м2 Куманово 1997 /, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "350.000, 00 денари", Мерцедес 220 ЦДИ 1999/2011, Стекнување со договор за купопродажба