Наташа Младеновска - Лазаревска

Историја

28 мај, 2016 774 B csv a7f2e5fb2cdcc5b6c2b84903d96c1731

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "492.000, 00 денари", 2012 5 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "400.000, 00 денари", 2012 8 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.630.675, 00 денари", 48 м2 Битола 2012 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Хундаи Акцент 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба