Васко Кичевски

Историја

08 јули, 2018 692 B csv 9c277ac211e5245bd634e793a20dabe6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, "50.000, 00", 6.000 м2 село Бегниште Кавадарци 2003 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "7.400.000, 00 денари", 109 м2 Скопје - 1/1, Стекнување со договор за подарок

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "1.200.000, 00", 2016, Стекнување со договор за подарок