Ѓорѓи Поп Ицов

Историја

10 мај, 2018 1.34 KB csv 0256095e19aa539caa32ec85ea0b341a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП Комуналец Кавадарци

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "денари 300.000, 00", Уни банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "денари 250.000, 00", Стопанска банка 2007, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "5.000.000, 00 денари", 227 м2 Кавадарци 2006 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "180.000, 00 денари", 3.789 м2 Кавадарци 2006 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "300.000, 00 денари", 5.297 м2 Кавадарци 2006 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Сеат Алтеа 2008/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "192.000, 00 денари", 64 2006, Стекнување со наследство