Антонио Јолевски

Историја

03 април, 2016 966 B csv cd67f2d8c7ebb8afd74ad224e405469c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Личен имот, Надомест по основ на денационализација на имот, "611.406, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со помошна просторија и двор, "35.000, 00 евра", 135 м2 со 34 м2 и 379 м2 Битола 2008 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, нема податок, 88.820 м2 КО Трн 2006 идеална 1/5, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "250.000, 00 денари", Опел Вектра 2001/2011, Стекнување со договор за купопродажба