Мите Цветановски

Историја

10 мај, 2018 1.38 KB csv 05b89721c8535e20088505705b976ea1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "922.500, 00 денари", 2015 2027,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "727.080, 00 денари", "36.954 м2 с.Кнежево, Кратово 1993 1/2", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "232.740, 00 денари", 7.758 м2 Кратово 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "467.400, 00 денари", 76 м2 Кратово 2009 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со земјиште, "2.020.000, 00 денари", 242 м2 Кратово 1987 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Пежо 306 ХНД 1994/1996, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "600.000, 00 денари", 320 1992, Стекнување на друг начин