Лидија Костовска

Историја

03 април, 2016 1.56 KB csv e6e605813b16c8aba3b5186cc91dc650

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен завод за статистика

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Дозволено пречекорување на трансакциска сметка, "120.000, 00 денари", 2012 3 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "150.000, 00 денари", 2012 4 години,

Друг имот, Личен имот, Побарување по основ на нас. на дел од гр. земјиште, -, , - недал податок -

Друг имот, Личен имот, Побарување по основ на наследство на дел од зграда, -, , - недал податок -

Недвижен имот, Имот на деца, Дел од куќа со двор, "7.190.000, 00 денари", 90 м2 Скопје 1991 1/2, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "10.000, 00 денари", 150 м2 Скопје 1991 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "25.000, 00 денари", 400 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа со двор, "14.365.000, 00 денари", 87 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "610.000, 00 денари", 18 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување на друг начин