Горанчо Јакимов

Историја

03 април, 2016 1.65 KB csv d7a3185fde792764187d2fa5ddf4c231

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "10.000.000, 00 денари", 40.000 м2 Кочани 2007 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "6.000.000, 00 денари", 200 м2 Скопје 1977 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.000.000, 00 денари", 30 м2 Скопје 2004 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.000.000, 00 денари", 56 м2 Скопје 2008 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Опел Тигра 1998/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Сузуки Сфивт 1999/1999, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "480.000, 00 денари", Мерцедес 2003/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "200.000, 00 денари", 523 2005, Стекнување на друг начин