Шабан Салиу

Историја

12 март, 2017 2.24 KB csv 153ef5bb21c19d1ae3b9c9ea6dac99ce

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Дирекција за заштита и спасување

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 898.892, 00", НЛБ Тутунска банка 2011, Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Кирија од деловен простор, "76.014, 00 денари", од 2011,

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "110.000, 00 денари", "802 м2 КО Маркова Сушица, Скопје 2010 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "122.000, 00 денари", "1.508 м2 КО Маркова Сушица, Скопје 2010 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "330.480, 00 денари", "1.520 м2 КО Маркова Сушица, Скопје 2010 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "492.000, 00 денари", "2.251 м2 КО Маркова Сушица, Скопје 2011 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "615.000, 00 денари", "3.561 м2 КО Маркова Сушица, скопје 2010 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа во изградба, -, - Скопје 2015 -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.500.000, 00 ден", 556 м2 Скопје 2003 /, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "615.000, 00 денари", БМВ 320Д 1995/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "2.286.000, 00 денари", Ауди 6 2012/2014, Стекнување со договор за купопродажба