Иван Куковски

Историја

03 април, 2016 2.10 KB csv a24548296994b8c1c6e3ff5ac8616f38

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "USD 7.000, 00", Комерцијална банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "денари 300.000, 00", Тутунска банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "денари 400.000, 00", Стопанска банка 2016, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 280.000, 00", Комерцијална банка 2015, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "3.000.000, 00 денари", 80 м2 Гостивар 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "3.000.000, 00 денари", 80 м2 Гостивар 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.200.000, 00 денари", 100 м2 О.Маврово-Ростуша 2013 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Даеву Нубира 1999/1999, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, -, 10 2010, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, -, 30 2010, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, -, 50 2010, Стекнување со договор за купопродажба