Сашо Перовски

Историја

10 мај, 2018 1.45 KB csv 5f8e29393a375a522203d93bbcf88ba6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > Државно музичко училиште „Тодор Скалоски - Тетоец“-Тетово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Имот на брачен другар, Закупнина, "24.600, 00 денари", 2015,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Градежно земјиште, "7.980.855, 00 денари", "3.415 м2 село Џепчиште, Тетово 2013 1/3", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "8.188.000, 00 денари", 88 м2 Тетово 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.788.400, 00 денари", 77 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "2.273.655, 00 денари", "7.394 м2 село Џепчиште, Тетово 2013 1/9", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "3.486.127, 00 денари", "11.337 м2 село Џепчиште, Тетово 2013 2/72", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "153.750, 00 денари", Пежо 206 2005/2015, Стекнување со договор за купопродажба