Ана Стамболиска

Историја

25 септември, 2019 1.07 KB csv 7ae1de86c2d816248510673574738557

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > ООУ Ѓорѓија Пулевски

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, недал податок, Куќа за одмор, -, "36 м2 КО Добри дол, Скопје 2015 1/2", Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Стан, -, 43 м2 Скопје 2001 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Стан, -, 45 м2 Скопје 2015 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, -, Nisan Almera 1999/2015, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, недал податок, недал податок, 10 DM, 85 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, недал податок, 5.11 EU, 45 2008, Стекнување со договор за купопродажба