Димче Митревски

Историја

03 април, 2016 1.89 KB csv b12290ab5754ca36c1178df22d4e265f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "900.000, 00 денари", 54 м2 Битола 2009 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "240.000, 00 денари", 3828 м2 КО Граиште 2007 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "360.000, 00 денари", 1110 м2 Демир Хисар 1997 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "150.000, 00 денари", 2188 м2 КО Слепче 1997 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "90.000, 00 денари", 1279 м2 КО Сопотница 1998 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "150.000, 00 денари", 125 м2 КО С.Слепче 1997 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "157.200, 00 денари", Дачија Берлина 1310 1994/1997, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "240.000, 00 денари", Голф 1.9 ТДИ 2000/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Оружје, "15.000, 00 денари", Црвена застава м.16 -/1998, Стекнување со договор за купопродажба