Татјана Григорова

Историја

10 мај, 2018 2.30 KB csv 17c5de3e1c995fccc6a35b5b3ee27307

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Комуналец Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Штеден влог, "23.226, 00 денари", Халк банка 2005, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на деца, Штеден влог, "23.226, 00 денари", Халк банка 2005, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на деца, Штеден влог, "23.226, 00 денари", Халк банка 2005, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на деца, Штеден влог, "34.781, 00 денари", Комерцијална банка 2013, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, "0, 18 Свети Николе 2014 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, "0, 23 Свети Николе 2014 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, "0, 59 Свети Николе 2007 -", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Лозје, -, "0, 36 Свети Николе 2015 -", Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, Побарување по основ на даден заем, "120.000, 00 денари", 2016, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "18.000, 00 денари", Фиат Уно 1998/1998, - недал податок -

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Полиса за осигурување, "800.000, 00 денари", 1 2015, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Полиса за осигурување, "800.000, 00 денари", 1 2015, Стекнување на друг начин