Гоце Мартиноски

Историја

03 април, 2016 777 B csv 321f85b54cf6cf8d4651e14596a52a3d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Охрид

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, плата, , - недал податок -

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, , 85 м2 Охрид, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, , 842 м2 Охрид, - недал податок -

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, , Застава 101 1988/, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, , Опел 1994/, - недал податок -