Биљана Ѓорѓиева

Историја

17 август, 2020 2.67 KB csv a4f3f5177ee67a7f45a96752ed35e362

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Центар за социјална работа Виница

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "554.000, 00 денари", Комерцијална банка 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00 денари", 2014 2024,

Други приходи, Личен имот, Закупнина, "6.000, 00 денари", 2019-2020,

Недвижен имот, Заеднички имот, Градежно земјиште, "1.000.000, 00 денари", 1.472 м2 Виница 2016 4/20, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "180.000, 00 денари", 5.252 м2 Виница 2011 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "120.000, 00 денари", 2.062 м2 Виница 2018 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "180.000, 00 денари", 2.233 м2 Виница 2011 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "60.000, 00 денари", 24 м2 Виница 2019 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "60.000, 00 денари", 1.803 м2 Виница 2019 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "60.000, 00 денари", 859 м2 Виница 2019 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "80.000, 00 денари", 4.896 м2 Виница 2019 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан во семејна зграда, "1.200.000, 00 денари", 90 м2 Виница 2019 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "800.000, 00 денари", 1.826 м2 Виница 2013 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Цитроен берлинго 1996/1996, Стекнување со договор за купопродажба