Александар Талимџиоски

Историја

04 јануари, 2022 1.72 KB csv aa8bb3a229642f60babdaac762890c31

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претставник на акциите и уделите стекните по основ на државен капитал > АД „ЕУРОКОМПОЗИТ“ Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "111.278, 00 ден.", НЛБ 06.05.2021, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "3.065, 15 Евра", НЛБ 06.05.2021, - недал податок -

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.337.000, 00", 27.06.2018 27.12.2043,

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "369.000, 00", 14 м2 Карпош Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.059.000, 00", 55+5 m2 Карпош Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "246.000, 00", BMW 320d (E46 ) 2002/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "442.800, 00", BMW 530d (E60 ) 2005/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "123.561, 00", 2891 /, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "238.579, 00", 240 /, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "6.030.934, 00", 1150 /, Стекнување со договор за купопродажба