Јовко Крстевски

Историја

03 април, 2016 3.39 KB csv c5de9b1e27bcff475b071881afbd2d97

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД ЕЛЕМ „РЕК-БИТОЛА“-НОВАЦИ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 10.000, 00", Комерцијална банка 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 10.000, 00", НЛБ Тутунска банка 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 10.000, 00", ТTK Банка 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 20.000, 00", Шпаркасе банка 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "USD 15.000, 00", Прокредит банка 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 2.500, 00 и USD 2.500, 00", Стопанска банка - Битола 1995/2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "USD 5.000, 00", Стопанска банка - Скопје -, Стекнување на друг начин

Друг имот, Заеднички имот, Апарати за домаќинство- за продажба, "4.600.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на брачен другар, Камата од депозити, -, годишно,

Други приходи, Личен имот, Камата од депозити, -, годишно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Деловен простор, "4.200.000, 00 денари", 69 м2 Битола 1990 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.200.000, 00 денари", 75 м2 Охрид 2007 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "4.300.000, 00 денари", 120 м2 Битола 1978 1/1, Стекнување со договор за градба

Побарувања, Заеднички имот, Побарување по основ на даден заем, "2.125.000, 00 денари", 1994, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Опел Пикап 2004/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00 денари", Тојота Аурис 2009/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "90.000, 00 денари", Мотор Веспа Пежо 2000/2005, Стекнување со договор за купопродажба